På bustadjakt?

Skal du studere ved Høgskulen i Volda og treng bustad? Då kan du søke om studentbustad hos oss! Vi tilbyr husvære for einslege, par og barnefamiliar i Volda. SfS disponerer 419 bustader i Volda.

I tillegg har vi 14 hyblar som vi brukar til korttidsleige, sjå eige punkt i menyen til venstre.

På Boligtorget får du ei fullstendig oversikt over bustadtilbodet. Det er også her du søkjer etter hybel eller leilighet.

Søknadsfristar: 15. april og 1. juni.


- Boligtorget
- Kontakt oss i Volda 


bustad2volda_600x300_banner


Klikk her for utskriftsvennleg versjonKlikk her for utskriftsvennleg versjon

Studentsamskipnaden for Sunnmøre - Elvegata 24 - Postboks 278 - 6101 Volda       E-post: sfs@hivolda.no - Tlf.: 70 07 52 40