På bustadjakt?

Skal du studere ved Høgskulen i Volda eller Høgskolen i Ålesund og treng bustad? Då kan du søke om studentbustad hos oss! Vi tilbyr husvære for einslege, par og barnefamiliar, anten du studerer i Ålesund eller Volda. SfS disponerer 306 bustader i Ålesund og 419 i Volda.

I tillegg har vi 14 hyblar som vi brukar til korttidsleige, sjå eige punkt i menyen til venstre.

På Boligtorget får du ei fullstendig oversikt over bustadtilbodet. Det er også her du søkjer etter hybel eller leilighet.

Søknadsfristar: 15. april og 1. juni.

- Boligtorget
- Kontakt oss i Volda 
- Kontakt oss i Ålesund


bustad2volda_600x300_banner


Klikk her for utskriftsvennleg versjonKlikk her for utskriftsvennleg versjon

Studentsamskipnaden for Sunnmøre - Elvegata 24 - Postboks 278 - 6101 Volda       E-post: sfs@hivolda.no - Tlf.: 70 07 52 40